Langdurig werkloos: deze instanties kunnen helpen

Door De Redactie

Van Actief 50+ tot WEP: om (langdurig) werkzoekenden op weg te helpen, zijn de voorbije jaren een aantal stelsels uitgewerkt.

  • Actief 50+ richt zich tot vijftig-plussers die weer aan de slag willen. Het bestaat onder andere uit een infosessie, jobbegeleiding op maat en een sollicitatietraining.
  • IBO staat voor Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming. De VDAB stelt samen met de werkgever een opleidingsplan samen, en je leert de job al doende.Alle werkzoekenden, ook degenen zonder uitkering komen in aanmerking. Je krijgt een inkomen dat een normaal loon benadert en dat bestaat uit een uitkering (compensatievergoeding) en een productiviteitspremie die stijgt met het verloop van de opleiding.
  • WEP, werkervaring met competentieversterking, richt zich specifiek op langdurig werklozen. Je verwerft op de werkvloer een aantal persoonlijke en technische vaardigheden.
  • Heb je een erkende arbeidshandicap, dan heb je recht op gespecialiseerde begeleiding. Dit zijn de mogelijkheden:
  • GTB, Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst, voor wie meer hulp wil bij het solliciteren.
  • GA, Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdienst, helpt je als je niet goed weet naar welke jobs je het best solliciteert.
  • GOB, Gespecialiseerd Opleidings-, Begeleidings- en bemiddelingscentrum. Daar kun je terecht voor een opleiding op maat, sollicitatietraining en individuele begeleiding.
  • Is een job in het gewone arbeidscircuit niet haalbaar, dan kan je misschien terecht in een beschutte werkplaats, een sociale werkplaats of in de arbeidszorg.

Voor alle info kun je terecht bij de VDAB.

Partner Content