Leerproblemen wennen nooit!

Door De Redactie
Leerproblemen van kleuter tot adolescent. Denk maar niet dat het went! Onder deze slogan organiseert Sprankel vzw, vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen, op zaterdag 21 november een nationale studiedag ter gelegenheid van 20 jaar werking.

Al 20 jaar ijvert Sprankel in Vlaanderen voor de belangen van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen. Meestal gaat het om moeilijk leren lezen en schrijven (dyslexie), moeite hebben met leren rekenen (dyscalculie), traag leren of concentratieproblemen.

Ouders, die geconfronteerd worden met deze specifieke leerproblemen willen graag meer inzicht hebben in de ontwikkeling van hun kind: van kleuter tot adolescent. Het went immers nooit!! Ouders willen daarin ook zelf een positieve bijdrage leveren. Ze willen van bij de start én blijvend betrokken worden bij de begeleiding van hun kind samen met de professionelen.

Sprankel ziet reeds een aantal boeiende opties in het onderwijs: gemotiveerd verslag, zorgcoördinatie, leerzorg, sticordi- maatregelen, handelingsgericht werken, gelijke onderwijskansen.

Deze studiedag biedt een uitstekende gelegenheid om samen met ouders, leerkrachten, deskundigen en beleidsmensen van gedachten te wisselen over ‘onderwijs op maat’ voor deze kinderen. Een keur van eminente sprekers van onze Vlaamse universiteiten en hogescholen staat hiervoor garant.

Deze studiedag vindt plaats in de nieuwe campus van KHBO te Brugge.
Ouders-leden van Sprankel betalen 20 euro, iedere andere belangstellende betaalt 50 euro.

Meer info in verband met programma en inschrijvingen:
Sprankel vzw
Nationaal Secretariaat
Ullenhofstraat 11 bus 2
2170 Merksem
03 289 78 58 (ma, di, do van 12u tot 16u – woe en vrij van 9.30u tot 12.30u)
www.sprankel.be

Partner Content