Slaag jij voor onze lagereschooltest?

Door De Redactie

Wil je ook graag weten hoe het met je basisschoolkennis is gesteld? Tien weken lang krijg je, naar aanleiding van het programma "Slimmer dan een kind van 10", een aantal vragen uit het vijfde leerjaar voorgeschoteld. Succes!

1. Wat zie je hier?

a. het zaadje van een papaver
b. het zaadje van een paardenbloem
c. een uitgebloeid pluisje van een paardenbloem

2. Hoe is dit woord juist geschreven?

a. elektriciteit
b. electriciteit
c. elektrisiteit

3. Van welke componist is dit beroemde dodenmasker?

a. van Mozart
b. van Bach
c. van Beethoven

4. Een dolfijn behoort tot…

a. dezelfde diersoort als een walvis
b. dezelfde dierenorde als een haai
c. een eigen orde, die van de dolfijnen

5. Als je een emmer met 10 liter water even zout wilt laten smaken als zeewater, hoeveel kopjes zout moet je er dan bij gieten?

a. 2 kopjes
b. 4 kopjes
c. 6 kopjes

6. Welke breuk is groter: 3/5 of 4/6?

a. 3/5
b. 4/6
c. ze zijn gelijk

7. Welke twee woorden betekenen ongeveer hetzelfde?

a. slib en slab
b. slik en slak
c. slik en slib

Slimmer dan een kind van 10 – elke donderdag om 20.30u op VT4

Wist jij het nog?
1.b.
2.a.
3.c.
4.a.
5.a.
6.b.
7.c.

Partner Content