3 veelgestelde vragen aan de pensioenspecialist

Door De Redactie

Pensioen, een onderwerp dat ons allemaal bezighoudt. Vooral in een onzeker klimaat van besparingen en veranderingen. Niet noodzakelijk slechte veranderingen, maar waar we ons wel vaak zorgen over maken. Tony Van Der Steen, ombudsman voor de Pensioenen, legt drie veelgestelde vragen uit: 

Tot welke leeftijd zal ik nu moeten werken?

  • “Op dit moment: 65 jaar. De huidige wettelijke pensioenleeftijd in België ligt op 65 jaar, maar daar zal verandering in komen.
  • Tegen 2025 zal de pensioenleeftijd opgetrokken zijn naar 66 jaar.
  • In 2030 zal dat 67 jaar zijn.

Dat wil niet zeggen dat je ook effectief tot 67 jaar aan het werk zult moeten blijven: je zult nog altijd met vervroegd pensioen kunnen gaan, al zullen ook die voorwaarden strenger worden.

  • In 2017 kun je ten vroegste stoppen met werken als je 62,5 jaar bent en een loopbaan van 41 jaar achter de rug hebt.
  • Vanaf je 60ste stoppen is in 2017 nog enkel mogelijk als je 43 jaar gewerkt hebt. Deze leeftijdsgrens wordt stilletjes aan nog verder opgetrokken.
  • Zo zul je vanaf 2019 minstens 63 jaar moeten zijn en een loopbaan van 42 jaar gehad moeten hebben om op vervroegd pensioen te kunnen gaan. Op je 60ste stoppen, is dan enkel mogelijk als je 44 jaar gewerkt hebt.”

Is het: hoe langer ik werk, hoe hoger mijn pensioen?

“Ja, om van een volledig pensioen te kunnen genieten, moet je 14.040 dagen (= 45 volledige jaren) gewerkt hebben. Dat is een volledige loopbaan. Heb je minder gewerkt, dan krijg je ook minder pensioen. Omgekeerd werkt dat nog niet. Momenteel bouw je na 14.040 dagen werken geen pensioenrechten meer op. Omdat we met zijn allen langer moeten werken, beseft de pensioenminister dat hier nog maatregelen genomen kunnen worden. Vanaf 1 januari 2018 zullen alle effectief gewerkte dagen in aanmerking komen.”

Mag ik nog bijverdienen als ik op pensioen ben?

Ja, vanaf 1 januari van het jaar waarin je 65 wordt – of vroeger als je 45 jaar gewerkt hebt – mag je onbeperkt bijverdienen. Ga je voor je 65ste op vervroegd pensioen, dan is wat je jaarlijks mag bijverdienen wél begrensd. Hoeveel je mag verdienen, hangt af van verschillende zaken, zoals je type van pensioen, de vraag of je als werknemer of zelfstandige aan de slag bent, of je nog kinderen ten laste hebt… Alle info kun je vinden op de website van de Federale Pensioendienst op www.sfpd.fgov.be”

Voor klachten over je pensioen waarvoor je niet bij de pensioendienst terecht kunt, richt je je tot de Ombudsdienst Pensioenen, Simon Bolivarlaan 30 bus 5, 1000 Brussel, klacht@ombudsmanpensioenen.be, www.ombudsmanpensioenen.be

Uit: Libelle 09/2017

Ook interessant:

 

Partner Content