Woman Inline Skating --- Image by © Hein van den Heuvel/Corbis

Goeie vraag: mag je op straat skaten of steppen?

Skates, rolschaatsen en steppen zijn zogenaamde voortbewegingstoestellen. Als je niet sneller dan stapvoets rijdt, moet je de regels volgen die van toepassing zijn voor voetgangers. Rijd je sneller dan stapvoets, dan gelden de verkeersregels voor fietsers.

Kortom: langzame skaters of steppers kunnen op het trottoir terecht. Wie sneller gaat dan stapvoets, moet op het fietspad. Is er geen stoep of fietspad, dan mag het op de rijbaan.

Lees ook:

Partner Content