Horoscopen

Stier

Je kunt wat sloom zijn aan het begin van de nieuwe werkweek en dus is dit niet het meest gunstige moment voor zakelijke projecten. Haal diep adem en denk goed na voor jij je laat betrekken bij andermans problemen. Werk gedisciplineerd. Zoek het gezelschap van mensen die de gave bezitten een levendige, inspirerende conversatie te voeren. Al wat nieuw is en nog niet beproefd, heeft een duidelijke kans op succes. Er kan echter ook iets veranderen of eindigen.