Germany, North Rhine-Westphalia, Neuss, view to construction site of two semidetached houses

Goeie vraag: zullen we nog een eigen huis kunnen bouwen in de toekomst?

Door De Redactie

 

We moeten allemaal wat water bij de wijn doen om Vlaanderen leefbaar te houden en om de open ruimte die er nog is te behouden. Maar dat is voor de een makkelijker dan voor de ander. Toen eind vorig jaar de plannen van de betonstop – die nog niet allemaal concreet uitgewerkt zijn – bekend raakten, sloeg veel mensen die al een bouwgrond hadden gekocht de schrik om het hart.

  • Het opzet van de betonstop is immers om van de 72.000 hectare die nu bestemd zijn voor woonuitbreiding maar één derde effectief aan te snijden. Dat betekent dat niet iedereen met een bouwperceel in de toekomst ook de toestemming zal krijgen om daarop een huis te bouwen, en dat geldt vooral voor de meest landelijk gelegen gronden.

Waarom?

Meer groen, de woondichtheid rond belangrijke knooppunten verhogen en zo de files verminderen: dat is de bedoeling van die betonstop, en die verontrust veel mensen. Maar volgens minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege (CD&V) is er geen reden tot paniek. “Onze kinderen en kleinkinderen zullen nog kunnen bouwen. Niet alleen in steden, maar ook in en rond dorpskernen. Wat kleiner en dichter op elkaar, maar wel op een nog even kwalitatieve manier.”

Nog iets waar we maar beter aan wennen: de klassieke verkaveling, die zal verdwijnen. “De villawijken met allerlei verkavelingsvoorschriften werken vandaag niet meer. We moeten anders gaan wonen; zo moet het mogelijk zijn om van een vrijstaand huis een meergezinswoning te maken, net zoals het moet kunnen dat een bungalow op een groot perceel wordt afgebroken en vervangen door meerdere woningen”, aldus Schauvliege.

Besparen

Minister Schauvliege: “Het is niet de bedoeling om mensen hierdoor te benadelen. Sommige eigenaars zullen vergoed worden, anderen zullen hun grond kunnen ruilen of gebruik maken van andere systemen, waar we nog aan werken”. Haar kabinet berekende dat de kosten voor de vergoedingen de komende 25 jaar kunnen oplopen tot 1,5 miljard euro. Maar de overheid zal ook kunnen besparen, omdat er minder geld moet worden uitgegeven aan het leggen van leidingen voor elektriciteit, water en aardgas.

Minder nieuwbouw, meer renovatie

Ook al mag het nog, toch zal het er in de toekomst niet eenvoudiger op worden om een nieuw huis te bouwen omdat er geen vrije ruimte meer mag verdwijnen. De regering wil bovendien dat er eerst iets gedaan wordt aan de bedenkelijke kwaliteit van de bestaande huizen en werkte daarvoor het Renovatiepact uit. De bedoeling is om slecht geïsoleerde en geventileerde huizen – en dat is de overgrote meerderheid – tegen 2050 voor zowat 75% energiezuiniger te maken. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor onze portemonnee, omdat een betere isolatie de stookkosten doet dalen.

 

(Uit Libelle magazine n°42)

Ook interessant:

Partner Content