ruziemaken-constructief

Goed ruziemaken: hoe doe je dat?

Door Els De Ridder

Niks mis met een kletterende ruzie in je relatie. Tenminste als we relatietherapeute Rika Ponnet mogen geloven. De truc is om een conflict met je partner op een constructieve manier aan te pakken. Hoe, ontdek je hier.

8x ruziemaken met tips van de expert

De hormonale ruzie

“Iedere maand, onder invloed van mijn hormonale cyclus, hebben mijn man en ik dezelfde ruzie. Het begint met een kleine ergernis, waarna ik onredelijk word. Hij reageert bedaard en beseft dat dit de zoveelste menstruele ruzie is, waardoor ik me genegeerd voel, boos blijf en zonder het goed te maken ga slapen. Pas ’s morgens lijkt mijn hoofd opgeklaard en sta ik met schuldgevoel en gêne op. Ik leer mijn lesje blijkbaar niet, want dit tafereel herhaalt zich bijna iedere maand. Hoe doorbreek ik dit patroon?” • Leen (39)

Onder de loep

Relatietherapeut Rika Ponnet: “Het is een dooddoener van je partner om je gedrag te wijten aan ‘de periode van de maand’. Op die manier zet hij jouw ergernissen weg als onbelangrijk. Vrouwen zouden overdrijven, niet helemaal bij zinnen zijn door hun hormonen, maar dat is onjuist, en bovendien denigrerend. Uiteraard heeft je hormonale cyclus een impact op je mentale evenwicht, maar je zou het ook positiever kunnen benaderen: je bent niet ‘hormonaal’, maar ‘emotioneel’. Dit is de maandelijkse periode waarbij je dichter op je emoties zit en je ze dus makkelijker kunt uiten. Vaak komen dan dingen naar boven die onderhuids sluimeren, zoals frustraties over je relatie, je leven binnen die relatie, frustraties over je leven, dingen die misschien niet helemaal lopen zoals je zou willen. Doordat je emoties de rest van de maand worden gefilterd, blijft dat potje frustraties dicht. Hoe dan ook: zolang het niet wordt aangepakt, zal het blijven weerkeren…”

Zo kan het anders

“Het is sowieso fijn dat je man rustig reageert, zo escaleert de ruzie niet. Maar negeer je emoties niet door snel over te gaan tot de orde van de dag. En voel je niet schuldig. Het feit dat deze discussie maandelijks weerkeert, wil zeggen dat het belangrijk voor je is, dat je iets wilt veranderen. Kijk naar de gevoelens en frustraties die aan de oppervlakte komen. Probeer, samen met je man, de specifieke frustratie te zien. Misschien wil jij bepaalde dingen graag anders, maar kun je dat moeilijk met hem bespreken. Grijp deze maandelijkse discussie dan aan om het bespreekbaar te maken. Doe het stap voor stap, en begin met wat je het meest dwars zit… Vaak voel je je al weer beter in je relatie als je partner simpelweg naar je luistert, en probeert rekening met je te houden… Het afdoen als een hormonaal, persoonlijk probleem is geen goed idee. Je maakt uiteindelijk met hem ruzie, dus dit gaat over jullie relatie en is dan ook jullie probleem.”

De ruziemarathon

“Bij ons stopt het niet, discussies blijven eindeloos duren tot er een ruzie-marathon ontstaat. Tussendoor probeert een van ons wel eens een toenaderingspoging te doen door de ruzie bijvoorbeeld te relativeren met een ‘ach, het is allemaal zo belangrijk niet’ waarna de bom vaak opnieuw barst want de andere vindt het wél belangrijk. Erg vermoeiend, zeker omdat dit soort ruzies vaak plaatsvinden voor het slapengaan.“ • Ingrid (42)

Onder de loep

“Ruzies waarbij je elkaars grenzen opzoekt, en waar discussies kunnen uitgroeien tot een machtsstrijd waarin jij en je partner alleen nog maar het eigen standpunt willen of kunnen zien, escaleren snel. Het wordt een strijd waarin jullie alleen nog maar meer overtuigd raken van jullie eigen gelijk. Vaak worden deze ruzies gevoed door een gebeurtenis die een van jullie als kwetsend heeft ervaren. Maar let op: deze ruzies kunnen je hardvochtig maken en binnen je relatie nog meer uitputtende veldslagen uitlokken. Avonden en nachten zijn sowieso kwetsbare momenten: je bent moe, kunt jezelf minder goed beheersen, waardoor de ruzie kan escaleren.”

Zo kan het anders

“Durf te kijken naar wat er onderliggend speelt. Wat is de aanleiding? Waar gaan de ruzies eigenlijk over? Wat verlang je van je partner, van je relatie? Wat heeft je gekwetst in het verleden? En kunnen jullie dat proberen af te ronden. Een ruzie die escaleert gaat niet over kleine dingen, maar over iets fundamenteels binnen jullie relatie. Vaak gaat zo’n ruzie over levensvragen: waar wil ik naartoe met mijn leven, wat wil ìk, en op welke manier is deze relatie daar (nog) een antwoord op. Durf te kijken naar wat je de ander verwijt en hoe dat op een andere, mildere manier kan. Je partner reageert immers niet zo fel om je te kort te doen. Vaak gaat het over het opnieuw en anders bekijken van je relatie, over wat wel en niet mogelijk is, en over hoeveel tijd jullie nodig hebben om dat van elkaar te aanvaarden.”

De ruzie met tranen

“Als mijn man en ik ruziemaken dan begin ik altijd te huilen. Dat brengt ons spijtig genoeg geen stap dichter bij de verzoening, want ik ben dan te emotioneel. Hoe kan ik mezelf bedwingen, en tot rede brengen? • Sylvie (37)

Onder de loep

“Er is niets zo intiem als ruzie maken met je partner. Net dan komt alles naar boven wat je echt voelt en verlangt, wat je moeilijk vindt… Daarom is ruzie durven maken, of op zijn minst in discussie gaan, een goed teken. Je vertrouwt erop dat je partner je ook dan oké vindt. Hoe je emoties uit, is voor iedereen anders en hangt af van de manier waarop je hebt geleerd om met emoties om te gaan. Wenen tijdens een ruzie hoeft dus geen probleem te zijn. Het is wat het is, net zoals boos zijn. Tranen komen er door angst, of door onderliggend verdriet, maar staan een verzoening niet in de weg.”

Zo kan het anders

“Een ruzie met tranen kun je maar bijleggen als ook het verdriet aandacht krijgt. Waarom zijn die tranen er? Ben je bang dat deze ruzie veel kapot zal maken? Komt er oud verdriet boven? Durf daarbij stil te staan. Een conflict ‘oplossen’ lukt pas als je bij alle aspecten van de ruzie kunt stilstaan, en dat vraagt tijd. Verdraag het feit dat je partner over bepaalde zaken anders denkt en neem wat afstand. Kortom: geef je emoties de ruimte die ze nodig hebben en praat erover, en streef niet te snel naar ‘normaal en rationeel’.”

De waarom-zeg-je-geen-sorry-ruzie

“Als ik vind dat mijn vriend ergens fout zit, dan word ik makkelijk boos omdat hij geen sorry kan zeggen. Dus meestal maken we ruzie om iets onnozels, maar escaleert het snel omdat hij nooit sorry zegt! Ik vind verontschuldigingen gewoon belangrijk – maar misschien bied ik ze zelf wel te vaak aan?” • Annelies (52)

Onder de loep

“Kunnen toegeven dat je iets verkeerd hebt ingeschat of iemand hebt gekwetst is erg belangrijk. Het gaat dan niet over wie fout is en wie juist. Mensen doen zelden iets verkeerd met opzet, maar soms schatten ze een situatie of een persoon niet juist in. Zegt je partner moeilijk ‘sorry’, dan schuilt daar vaak een angst voor afwijzing in. Je vriend kan zich heel slecht voelen als blijkt dat hij iets niet zo goed heeft aangepakt.”

Zo kan het anders

“Zie elkaar niet als dader of slachtoffer, want dat helpt niemand vooruit. Probeer mild te zijn, en de goede bedoelingen van je partner te blijven zien. Ook al draaien die soms eens op een onhandige manier slecht uit. Nog een tip voor je partner: durf sorry te zeggen, durf iemand oprecht te vergeven. Daar is geen straf aan verbonden, alleen maar een nieuwe, fijne kans.”

De wegloopruzie

“Als ik terugdenk aan de laatste ruzies die ik met mijn vrouw had, dan zwijg ik of vlucht ik van de situatie. Ik haat confrontaties en klap ook snel dicht als iemand boos op mij is. Meestal moet ik ook gewoon even nadenken over de situatie, omdat ik anders dingen zeg die niet oké zijn. Het gebeurt dus dat ik, terwijl we nog niet uitgepraat zijn, een uurtje of twee vlucht naar de slaapkamer, of naar buiten.” • Steven (49)

Onder de loep

“Je vermijdt conflicten, omdat je je slecht voelt als iemand kwaad op je is. Je bent bang voor de escalerende emoties van je partner, je bent bang voor de ruzie die je relatie misschien kapotmaakt en je bent bang voor je eigen emoties die je niet altijd onder controle hebt. Je vlucht dus niet weg van de ruzie op zich, wel van de emoties die ze losmaakt bij jou en je partner. Je mag weglopen van een ruzie als je merkt dat je te impulsief zou kunnen reageren, maar de manier waarop je dat doet, is belangrijk. Ga je zonder meer weg, dan krijgt je partner het gevoel dat je niet luistert naar haar, dat wat zij voelt, je aandacht niet waard is. Het voedt frustraties en nieuwe ruzies.”

Zo kan het anders

“Heb je tijdens een ruzie een time-out nodig, zeg dan gewoon: ‘Ik moet nu even weg, maar ik kom terug en dan hebben we het erover.’ Probeer dan, uit het oog van de storm, om het alsnog te hebben over de aanleiding van de ruzie. Dat vraagt misschien wat meer tijd, maar het draagt ook bij tot een duurzamere oplossing.”

De ‘wij-hebben-bijna-nooit-ruzie’

“Het ‘probleem’ is dat mijn vriend en ik zelden ruzie maken, waarschijnlijk omdat we ons allebei sinds vorige relaties hebben voorgenomen om beginnende problemen zo snel mogelijk uit te praten…. Maar is dat wel gezond, moet het soms eens niet goed kletteren om dingen echt uitgeklaard te krijgen, elkaar echt te leren kennen?” • Sien (27)

Onder de loep

“Geen of weinig ruzie maken is geen probleem op voorwaarde dat er wél ruimte is om uit te spreken wat jullie moeilijk vinden, wat jullie anders willen, wat jullie frustreert. Ruzie of discussies vermijden, blind zijn voor elkaars verschillen, je constant aanpassen aan elkaar, ondermijnt de intimiteit in een relatie. Je op een veilige manier verbonden voelen met elkaar kan pas als je elkaars overeenkomsten en verschillen kunt verdragen én de complementariteit ervan kunt inzien.”

De ongelijkwaardige ruzie

“Tijdens een ruzie heb ik het gevoel dat mijn partner verbaler is en sterker staat dan ik, met als gevolg dat ik sneller toegeef in ruzies, maar dus ook met frustratie en opgekropte gedachten en emoties blijf zitten. Hoe kan ik me meer evenwaardig opstellen in zo’n ruzie?” • Lisa (33)

Onder de loep

“Een partner die verbaal sterker is dan jij kan tijdens ruzies dominant uit de hoek komen. Hij praat je onder tafel en krijgt zijn zin. De ruzie lijkt voor hem gewonnen, maar op lange termijn, is dat niet zo. Jij hebt immers het gevoel dat je verloren hebt, dat je je moet aanpassen en dat gaat ten koste van je relatie. Niet kunnen of durven opkomen voor wat je echt wilt, hangt vaak samen met verlatingsangst. Zo’n angst kan voortkomen uit een opvoeding waarin macht belangrijk was en je onterecht leerde dat er in een relatie maar twee posities zijn, die van winnen en verliezen. ”

Zo kan het anders

“Gelijkwaardigheid in een relatie is belangrijk en heeft te maken met grenzen stellen. Het feit dat je partner over jouw grenzen gaat tijdens een ruzie, wil zeggen dat jij ze ook niet hebt gesteld. Weten wat je wilt en daarvoor opkomen is belangrijk. Lukt dat niet tijdens de ruzie, dan kan dat altijd nog erna op een rustiger moment. Samen zoeken naar een compromis, kunnen geven en nemen, is noodzakelijk voor een fijne partnerrelatie.”

De vernederende (kwetsende) ruzie

“Tijdens ruzies kan mijn partner me vernederen. In zijn boosheid roept hij dat hij me slordig vindt, onhandig of zegt soms zelfs dat ik er niet uitzie. Dat maakt me verdrietig, onzeker en boos. Ik ben geneigd te plooien, het snel goed te maken, maar eigenlijk voelt dat gewoon niet goed.” • Celine (49)

Onder de loep

“Iedereen kent de kwetsbare plekken van zijn of haar partner. Zie je de andere graag, dan blijf je daar in het heetst van de strijd van weg. Worden die plekken wel aangevallen, zoals jouw partner doet, dan betekent dat iets. Hij gebruikt verwijten – die hij allicht niet meent – om je naar beneden te halen, om je te raken. Het wijst op onmacht en op het lage zelfbeeld van je partner. Door jou op een vernietigende manier kleiner te maken, voelt hij zich dan even de sterkere.”

Zo kan het anders

“Een destructieve woordenwisseling ontmijnen vraagt tijd. Is je partner niet in staat of bereid om zijn verantwoordelijkheid te nemen tijdens ruzies, dan zullen de vernederingen erger worden en de woordenwisselingen escaleren. Therapie kan jullie dan hopelijk weer in de juiste richting helpen.”

Uit: Libelle 40/2019 – Tekst: Els De Ridder en Rika Ponnet – Coverbeeld: Getty Images

Meer over relaties & seks:

Volg ons op FacebookInstagramPinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!

Partner Content

De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."