© Getty Images

Is lachen echt zo gezond? Dit doet het voor je gezondheid

Lachen is gezond, klinkt het vaak. Maar is dat ook écht zo? “Als je lacht, daalt je bloeddruk en kun je beter tegen pijn, maar het is ook goed voor je mentale gezondheid”, zegt Anne Verlinden, stafmedewerker mentaal welbevinden bij Gezond Leven. “Hoe meer positieve emoties je ervaart, hoe meer je open staat voor je omgeving. Daardoor kunnen er meer nieuwe dingen op je pad komen en je relaties versterkt worden.”

Welk effect heeft lachen op je fysieke en mentale gezondheid?

“Als je lacht, komt er endorfine vrij, ook wel het gelukshormoon genoemd. Dit vermindert het cortisolgehalte en beïnvloedt de hoeveelheid dopamine en serotonine, stofjes die je algemene gemoedstoestand positief beïnvloeden. Lachen verlaagt ook de bloeddruk en vergroot je tolerantie voor pijn. Lachen is dus écht gezond: we kunnen er beter door ontspannen, het beschermt ons tegen ziektes, vermindert angstklachten en versterkt je relaties.”

Word je dan ook gelukkiger door meer te lachen?

“Ja. Maar ook door andere positieve gevoelens: blij zijn, plezier ervaren, … of kortom je goed voelen, is goed voor je mentale gezondheid. Dat klinkt logisch, want je krijgt er een fijn gevoel door. Maar het gaat verder dan dat. Positieve emoties hebben immers ook een gunstige impact op ons mentaal functioneren en denken. Als mensen eerst een plezierige taak uitvoeren die positieve emoties oproept, presteren ze daarna ook significant beter op taken waarbij creativiteit, ruim denken en oplossingen zoeken nodig zijn, zo blijkt uit onderzoek.

Positiviteit duwt je in een opwaartse spiraal: het vergroot de kans dat je op een later moment ook positieve emoties zult ervaren.

Positieve emoties zorgen er bovendien voor dat je meer openstaat voor je omgeving. Je vangt meer informatie op, gaat meer op verkenning en bent ontvankelijker voor anderen. Dat kan ervoor zorgen dat je nieuwe interesses ontdekt en diepgaandere relaties uitbouwt, wat dan weer belangrijk is voor je mentale gezondheid.

Nog een extra troef: positieve emoties zorgen voor meer positieve emoties. Positiviteit duwt je in een opwaartse spiraal: het vergroot de kans dat je op een later moment ook positieve emoties zult ervaren.”

Lachen zorgt ook voor minder stress. Hoe werkt dat?

“Positieve gevoelens, zoals tevredenheid, dankbaarheid, liefde, … vormen een buffer tegen de negatieve effecten van stress. Als de balans begint over te hellen naar een moeilijke periode, kan dat tegengewicht ervoor zorgen dat je de klap beter kunt opvangen.

Positieve emoties zorgen ervoor dat we problemen vanuit een ruimer perspectief kunnen bekijken en oplossen. Een moeilijke situatie blijft moeilijk, maar wie op zoek gaat naar lichtpuntjes, zal merken dat het toch iets minder zwaar doorweegt. Je kunt jezelf ook trainen in positiviteit: door alert te zijn voor het mooie in het leven, merk je het sneller op en voel je je gelukkiger. Check bijvoorbeeld de oefening: optimisme kun je leren.”

Welk effect heb je op anderen als je lacht? En hoe belangrijk is humor in de band die je met mensen hebt?

“Samen kunnen lachen, plezier maken, je goed voelen bij elkaar en positieve emoties delen, zorgt voor verbinding. Als je zelf positief in het leven staat, ben je vaak ook opener naar anderen toe, wat die verbinding versterkt. Dat betekent niet dat we onze kwetsbare kant niet mogen laten zien in relaties, of pijn en verdriet niet mogen tonen aan anderen. Het delen van moeilijke dingen versterkt onze band namelijk ook, het is een en en-verhaal. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat mensen die samen naar een grappige video keken en er samen om moesten lachen, hun videopartner leuker vonden dan mensen die samen een video bekeken die niet grappig was.

Geluk vermenigvuldig je door het te delen. Leuke momenten delen met anderen zorgt ervoor dat je geluksgevoel langer duurt.

Het delen van positieve emoties is bovendien niet alleen belangrijk bij het uitbouwen van een band, maar ook bij het versterken van een bestaande relatie. Geluk vermenigvuldig je door het te delen. Leuke momenten delen met anderen zorgt er ook voor dat je geluksgevoel langer duurt. Daarom: heb je net je looprecord verbroken en ben je trots op jezelf? Heb je een fijn compliment gekregen van je baas? Is die appeltaart voor het eerst helemaal gelukt uit de oven gekomen? Bel iemand op en vertel erover! Het zal jouw geluk alleen maar groter maken en je relatie met die ander versterken.”

Sommige mensen zijn altijd vrolijk, anderen lachen bijna nooit. Word je als positivo geboren?

“Onderzoek toont aan dat de neiging om positieve emoties te ervaren voor een stuk erfelijk is. Maar je sociale omgeving en je gedrag hebben een veel grotere invloed op de manier waarop je in het leven staat. De mate waarin je situaties gaat opzoeken die bij jou positieve emoties oproepen, bijvoorbeeld. Het hoeft ook zeker niet altijd te gaan om lachen tot de tranen over je wangen rollen. Ook het opzoeken en ervaren van positieve gevoelens als tevredenheid, dankbaarheid, interesse, liefde, … hebben al een positief effect op je mentale gezondheid.”

Kan je leren om meer te lachen?

“Je kunt jezelf oefenen om er meer aandacht voor te hebben. Maar aan de andere kant hebben we geen ‘feel good’-knop die we zomaar aan of uit kunnen zetten. Wat je wel kunt doen:

  • Sta stil bij wat jou echt blij maakt, waarvan je moet lachen, wat je plezier doet en je energie geeft. Als je dat weet, kun je die dingen meer in je leven inbouwen. Maak tijd voor activiteiten die je een goed gevoel geven. Soms lijkt dat onmogelijk omdat we zoveel ‘moeten’, maar als je toch ergens een gaatje in je agenda maakt, door bijvoorbeeld een uurtje per week minder door sociale media te scrollen, krijg je er zoveel energie voor in de plaats. Het geeft je ook meer ruimte: je krijgt meer zin en fut om al die to do’s aan te pakken.
  • Koester leuke momenten. Haal regelmatig fijne herinneringen op, mijmer en dagdroom over de dingen waar je blij van wordt, hang foto’s op die je doen denken aan de mooiste momenten, …
  • Besef dat je weinig grip hebt op je emoties. Meer situaties inplannen die positieve gevoelens bij jou oproepen is top. Maar het is ook belangrijk om te voelen wat je voelt. Daar horen ook negatieve emoties bij en dat is oké. Je kunt niet verwachten dat je elke minuut van elke dag even happy bent. De kunst is om je emoties er te laten zijn, maar wel bewust te kiezen voor situaties waarvan je weet dat ze je energie of een goed gevoel geven. Daarnaast kun je je ook trainen om meer positief te denken, wat ook zorgt voor meer positiviteit.”
Sta stil bij wat jou echt blij maakt, waarvan je moet lachen, wat je plezier doet en je energie geeft. Als je dat weet, kun je die dingen meer in je leven inbouwen.

Hoe belangrijk is het om te lachen met jezelf?

“Humor kan een krachtige tool zijn om tegenslagen niet te zwaar op ons gemoed te laten wegen en de beladenheid ervan te verminderen. De impact van moeilijke emoties wordt dan gebufferd door de positieve effecten van ermee te kunnen lachen. Maar… als je lastige gevoelens altijd weglacht zonder er verder iets mee te doen, kan dat ook een valkuil worden. Perfect geluk bestaat niet. Soms ben je uit balans en dat is prima.

Negatieve emoties zijn even belangrijk om te ervaren als positieve: ze vertellen ons iets over onszelf en wat we nodig hebben. Als je dat altijd alleen maar weglacht, pak je de oorzaak niet aan en zullen die gevoelens steeds sterker terugkomen.”

Lees ook:

Volg ons op FacebookInstagramPinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!

Partner Content