© Vluchtelingenhuis

De Warmste Week: “Deze kinderen moeten naar school kunnen, maar ook kunnen voetballen of op uitstap gaan”

Door Sara Dekens

De Warmste Week loopt volop en heel Vlaanderen zamelt geld in voor 287 projecten die zorgen voor veilige plekken voor kinderen en jongeren. Eén van deze projecten is het vluchtelingenhuis in Wilsele. Hier vangen ze de meest kwetsbaren, moeders met kinderen, tijdelijk op om hen een warme thuis te bieden. Want ook deze kinderen verdienen het om op te groeien zonder zorgen.

Het Vluchtelingenhuis in Wilsele is een van de 287 projecten die dit jaar de steun krijgen van De Warmste Week. Door mee te vlammen draag jij je steentje bij om deze kinderen en jongeren een warme thuis te bieden, en hen -zowel in het huis als nadien- te laten opgroeien met zo weinig mogelijk zorgen. Deirdre Maes zetelt in de Raad van Bestuur en is vrijwilliger in het Vluchtelingenhuis. Toen ze hoorde wat het thema was van De Warmste Week dit jaar, vond ze dat het Vluchtelingenhuis zeker in aanmerking kwam voor die extra steun.

Een warme thuis voor kinderen

Deirdre, jullie vangen de meest kwetsbare vluchtelingen op. Wie zijn dat dan?

“Dat klopt, in ons huis vangen we de meest kwetsbare groep vluchtelingen op en dat zijn de vrouwen met kinderen die geen verblijfsstatus hebben en dus nergens anders terechtkunnen, ook niet in de reguliere opvang. Toen we hoorden dat de Warmste Week dit jaar specifiek zou werken rond ‘opgroeien zonder zorgen’ konden we niet anders dan intekenen en hopen dat ons project gekozen zou worden. We hebben namelijk nog heel wat plannen met het vluchtelingenhuis.”

Hoeveel vluchtelingen vangen jullie nu op?

Het oudste kindje zit in het vierde leerjaar en het jongste is hier begin november pas geboren. Ze verdienen het allemaal om op te groeien zonder zorgen

“Op dit moment wonen er zes vrouwen in ons huis, en vijf kinderen. Het gaat om een gewoon huis, dus de mama’s slapen samen met hun kinderen in een kamer. Ze leven er echt allemaal samen, wat betekent dat ze de taken en verantwoordelijkheden moeten verdelen of samen aanpakken: van eten maken tot poetsen. Er is ook een priester die bij hen inwoont, die hen opvangt en steeds met raad en daad bijstaat, dat is Dirk. We noemen hem een beetje de opa van de kindjes.

Op dit moment gaat het vooral om kleine kinderen, peuters en kleuters. Het oudste kind zit nu in het vierde leerjaar. Begin november is er zelfs nog een baby’tje geboren! Dat was echt een prachtig moment. Al deze kinderen verdienen het om op te groeien zonder zorgen.”

Jullie bieden tijdelijke opvang, hoe lang is dat doorgaans?

“Wij proberen de gezinnen op te vangen zolang zij in die precaire situatie zitten om hen een veilige plek te bieden om tot rust te komen. Bij de mensen die er nu zitten, zijn er drie mama’s die intussen hun verblijfsstatuut hebben gekregen. Zij zijn op zoek naar een nieuwe woonst. Dat is natuurlijk niet evident, dus zolang ze geen andere plek hebben om te wonen mogen ze blijven.

Dat tijdelijke aspect is dus niet voor iedereen hetzelfde. In het begin dachten we dat de meeste mensen na drie maanden geholpen zouden zijn, maar dat was heel erg optimistisch en vooral ook onrealistisch. Die procedures kunnen namelijk heel erg lang aanslepen. In de praktijk komt het erop neer dat ze vaak een of meerdere jaren bij ons zijn.”

Opgroeien zonder zorgen dankzij De Warmste Week

Hoe verloopt het dagelijks leven in het huis? Gaan de kinderen naar school?

We willen dat de kinderen een zo normaal mogelijk leven leiden. Dat betekent naar school gaan, maar ook een hobby uitoefenen of eens op uitstap gaan

“Ja, zeker. De kindjes gaat naar de vlakbij gelegen school. Dat is plezant, want op die manier wordt de hele school betrokken bij het vluchtelingenhuis. De school heeft spaghetti verkocht ten voordele van het Vluchtelingenhuis en één van de leerlingen heeft taarten gebakken waarvan de opbrengst naar onze werking ging, allemaal leuke initiatieven.

Onze droom is dat de mensen in het huis een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Dat betekent dat de kindjes naar school gaan, maar ook dat ze een hobby kunnen uitoefenen of in de vakantie eens naar een kampje of het speelplein kunnen gaan. We nemen de mensen ook regelmatig mee op uitstap. Je moet weten dat veel van deze vluchtelingen bijvoorbeeld nog nooit de zee hebben gezien. Stel je eens voor dat zo’n kind op school over de zeeën en oceanen leert, maar de zee nog nooit zag?

Ook de mama’s zijn actief bezig. We hebben mama’s die Nederlandse les volgen bij onze vrijwilligers, of een opleiding volgen. Elke volwassene in het huis krijgt ook een buddy, een persoon die hen begeleidt en hen een aanbod geeft dat zo persoonlijk mogelijk is, zodat ze later in de maatschappij makkelijker hun weg kunnen vinden. Voor dit project werken we samen met de Stad Leuven, maar we zouden het graag uitbreiden naar de kinderen. En daarvoor hebben we de centjes van de Warmste Week nodig.”

Jullie willen de kinderen en jongeren ook een buddy geven, om dat opgroeien zonder zorgen makkelijker te laten verlopen.

We zoeken een buddy voor elk kind vanaf de derde kleuterklas. Een vast aanspreekpunt en vriend, die hen kan helpen met huiswerk, maar ook niet schoolse dingen

“Dat klopt. We willen de kinderen graag net iets meer bieden dan die warme thuis. We willen elk kind koppelen aan een leer- of speelbuddy, die hen ook verder kan begeleiden als het ze het huis verlaten. In het huis zelf is er altijd wel iemand die hen even kan helpen met huiswerk of andere vragen, maar eens buiten het huis verloopt het meestal moeizamer. Vaak zijn de mama’s ongeletterd en kunnen ze hun kinderen niet de juiste begeleiding bieden.

Voor het kindje dat nu naar de lagere school gaat, heeft een van onze vrijwilligers die rol op zich genomen. We zien dat dit lukt en veel voldoening geeft, dus willen we dat project heel graag uitrollen en beter structureren. Daarvoor hebben we de steun van De Warmste Week nodig. Concreet zou het betekenen dat de kinderen vanaf de derde kleuterklas een vaste persoon hebben die enerzijds kan helpen met huiswerk, maar anderzijds ook tussenpersoon kan zijn tussen de school en de mama.

In het ideale scenario blijven die buddy’s ook hun vast aanspreekpunt als de kinderen het vluchtelingenhuis mogen verlaten. We hopen dat de buddy voor die kinderen ook gewoon een vriend kan zijn, waarbij ze steeds terechtkunnen. Dat hoeft ook niet enkel over schoolse dingen te gaan. Misschien zijn ze op zoek naar een nieuwe hobby, of voelen ze zich niet goed in hun vel en weten ze niet waar ze hulp kunnen krijgen? Het moet iemand zijn die onze maatschappij voldoende kent om hen te helpen hun weg daarin te vinden. Daar zijn we dus nu concreet naar op zoek.”

Wat zoek je in zo’n buddy? Wie kan zich kandidaat stellen?

“Ze hoeven echt geen bepaalde achtergrond of ervaring te hebben. Het belangrijkste is tijd, zodat ze de kindjes een keer per week of een keer om de twee weken kunnen zien en we continuïteit kunnen bieden. Wij gaan deze vrijwilligers uiteraard begeleiden en hen op de hoogte brengen van wat zij en de kinderen van het vluchtelingenhuis kunnen verwachten. Dat kan, zoals ik daarnet al aangaf, heel uiteenlopend zijn.

Onlangs was er een jongetje op bezoek dat hier vroeger had gewoond. Hij was nu veel aan het voetballen en had deftige voetbalschoenen nodig. Dan doen wij ons best om die voor hem te zoeken. Of een laptop bijvoorbeeld. De meeste kinderen krijgen die op school als ze naar het secundair gaan, maar soms kan het handig zijn om er al eerder eentje te hebben, om huiswerk te kunnen maken of bijvoorbeeld taalspelletjes te spelen. Ook dan kijken we of we met het vluchtelingenhuis kunnen helpen bij de aankoop ervan.

Het gaat natuurlijk niet enkel om materiële zaken, maar ook over andere noden, zoals psychologische hulp bijvoorbeeld. Als een kind zich niet goed in zijn vel voelt -ze hebben vaak heel wat meegemaakt- dan kan de buddy samen met het kind op zoek gaan naar de juiste hulp.”

Om dit te kunnen realiseren hebben jullie de steun van De Warmste Week nodig.

Het Vluchtelingenhuis draait volledig op vrijwilligers en giften. Daarom hebben we de steun van De Warmste Week echt nodig

“Alle mensen die hier in het huis werken zijn vrijwilligers. Wij krijgen geen subsidies, dus we zijn volledig afhankelijk van steungevers en giften. We hebben elke maand een honderdtal mensen die een bepaald bedrag storten, waardoor we een stabiele werking kunnen garanderen. Het vluchtelingenhuis is echt een heel warm en mooi verhaal dat volledig draait dankzij de vrijwilligers.

Het is een heel diverse groep. Dirk was actief in de parochie, en samen met hem zijn er nog heel wat mensen uit de parochie die hier komen helpen. Er zijn heel wat oudere vrijwilligers, maar ook een paar jongere krachten. Zo hebben we een jonge vrijwilligster die absoluut een werking naar scholen wil uitbouwen, zodat zij ook weten hoe ze met vluchtelingen moeten omgaan en wat ze kunnen doen om hen te helpen. We zijn onze vrijwilligers ongelooflijk dankbaar!”

Als je grenzeloos mag dromen, wat zou je nog meer doen met het vluchtelingenhuis?

“Het sterkste van het huis is het kleinschalige, waardoor het warm en gezellig blijft. Dus waarom niet meer initiatieven in de rest van het land? In Aarschot bestaat er een gelijkaardig initiatief, die zijn net iets na ons gestart. Zij hebben trouwens ook een buddy-project, met hen gaan we heel actief samenwerken. En dan hopen we natuurlijk dat er na Aarschot nog meer steden volgen.”

Wil je het Vluchtelingenhuis steunen, dan kan dat via De Warmste Week, maar ook door een gift te storten of vrijwilliger te worden. Neem zeker eens een kijkje op hun website.

Meer lezen:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!

Partner Content

De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."